Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Közös Önkormányzati Hivatal
Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, Kakasd és Cikó Község, .

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gyakorolja a munkáltatói jogokat a köztisztviselők tekintetében, a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyzői feladat és hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        jogi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        A1 kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolat, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schellné Simcsik Orsolya nyújt, a 06/74 431 923 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 285. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KA/1178/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

és

        Személyesen: Borbáth Krisztina, Tolna megye, 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 285. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kakasd Község honlapján