• Kakasd község hivatalos honlapja

  •  Kakasd Község Önkormányzata:    •    Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285.    •    Telefonszám: 74/431-923    •    GPS: é.sz.: 46.347426° k.h.:18.594617°

  • e-mail: hivatal@kakasd.hu   •  web: http://www.kakasd.hu  •  Közös hivatal elérhetősége:  •  Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285.  •  Telefonszám: 74/431-923

 • Civil szervezetek
       

Kakasdi Német Kisebbségi Egyesület

Vezető: Pálfiné Nácsa Mónika

Elérhetőségek:

Cím: 7122 Kakasd, Kossuth L. utca 319.

Adószám: 18866874-1-17

Az egyesület 2006-ban alakult, kb. 39 fő taglétszámmal rendelkezik. Az egyesület fontos szereplője a helyi közéletnek.

Az egyesület célja, tevékenysége:

 • A német anyanyelv megőrzése, oktatása, a nemzeti hagyományok ápolása
 • Együttműködés a működési területen található valamennyi önkormányzattal.
 • Nonprofit bemutatkozó kiállítások és vásárok szervezése.
 • Kulturális rendezvények szervezése és tartása működési területen.
 • Együttműködés hasonló célokat ellátó társadalmi szervezettel.
 • Külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása.
 • A német nyelvet oktató, a német kultúrát ápoló intézmények, kulturális csoportok munkájának a segítése, nemzetiségi, kulturális programok szervezése.
 • Német testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, ápolása, szakmai tapasztalatcserék segítése.
 • A német nemzetiség általános érdekképviselete.
 • Kapcsolattartás az Egyházzal.

 

Az egyesület munkájának köszönhetően évente megrendezésre kerül a Német Nemzetiségi Nap. A rendezvénnyel a német nemzetiség hagyományait, szokásait szeretnék ápolni és bemutatni a helyiek, illetve az ide ellátogató érdeklődőknek is. Az egyesület tagjai köszönhetően remek hangulatú programok valósulnak meg, a tagok segítik a települési rendezvények megvalósulását is. A német kórus rendszeresen képviseli Kakasdot más települések rendezvényein is. Az egyesület nyári tábort (német anyanyelvioktatóval, hagyományos ételekkel, remek hangulatú programokkal) is szervez a településen, ahol kakasdi gyerekek vehetnek részt.

Fontos a német anyanyelv megőrzése, oktatása, a nemzeti hagyományok ápolása; nemzetiségi hagyományok ifjúsággal történő megismertetése, kulturális rendezvények szervezése és megtartása, együttműködés hasonló célokat ellátó társadalmi szervezettel, külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása.

 
       

 

Sebestyén Ádám Székely Társulat

 

Vezető: Sebestyén Brigitta

 

Elérhetőségek:

Cím: 7122 Kakasd, Kossuth utca 290.

Adószám: 18858509-1-17

 

A társulat alapvető feladata a Bukovinai Székely Hagyományok megtartása és továbbadása a következő nemzedéknek. Civil szervezetként céljuk a helyi közösség megtartása, a közösség feladatainak segítése minden korosztály részére.

A társulatot Bukovinai Székely Hagyományőrző Csoport néven hozta létre Sebestyén Ádám 1972–ben. Sebestyén Ádám volt az a Bukovinában - Andrásfalván született székely ember, aki felismerte, hogy milyen gazdag és értékes hagyományokkal rendelkezik ez a népcsoport. Ügyelt arra, hogy ezek a népszokások megmaradjanak az utókornak. Könyveket jelentetett meg, melyekben, néptánc, néphagyomány, népmese és népdal került gyűjtésre. Arra is figyelt, hogy ezek élők legyenek, ezért színpadra vitte a Lakodalmas-, Fonójelenetet, Hétfélés táncok, Betlehemes,- Leányok megénekelése karácsonykor hagyományokat. Templomi énekeket is fontosnak tartotta, mivel a kántorság volt életének meghatározó mivolta.

Halála után a csoport tiszteletből felvette a nevét, ezért a mai nevük Sebestyén Ádám Székely Társulat. Alapvető feladatuk a hagyományoknak továbbadása a következő nemzedéknek.

2022-ben ünnepelték fennállásuknak 50 éves jubileumát. A jubileumi év alkalmából több helyi rendezvényen is bemutatták tevékenységük gazdagságát. Fotókiállítással emlékeztek meg szereplésekről határainkon túl és idehaza.

Minden 5 évben Kakasdra jön a helyben alapított Sebestyén Ádám Székely mesemondó verseny.

A Csillagösvény Székely népdalkörrel népdal találkozókon vesznek részt, nyertesei a Kárpátmedencei Vass Lajos népdalversenynek. A néptánc, népdal csoport szétválaszthatatlan, mivel a lakodalmas-, fonójelenet, Betlehemes, illetve asszonytánc egymásra épül.

Sebestyén „Bada” Ferenc néptáncversenyt is szerveznek kétévente, ahol a világon bárhol élő bukovinai székely táncot előadó részt vehet.

 

Nagyon fontos néphagyomány és büszkeségük az Andrásfalvi Betlehemes, melyet határainkon túl is nagy sikerrel mutattak be (Bécsben, Déván, Csernakeresztúron és minden Magyarországi Országos Betlehemes találkozón).

 

Az Országos Bukovinai Székely Szövetség életének is részesei. Részt vesznek a Bukovina Fesztiválokon Romániában, Lengyelországon, Ukrajnában és Bonyhádon.

Minden évben megszervezik Kakasdon a Szüreti Ünnepet, ahol meghívott népdal és néptánccsoportot is szívesen látunk. Aktív résztvevői, segítői a települési rendezvényeknek.

 
       

 

Kakasdi Sportegyesület

 

Vezető: Sebestyén Gábor

 

Elérhetőségek:

Cím: 7122 Kakasd, Táncsics Mihály utca 444. B

Adószám: 19952314-1-17

 

A Kakasdi Sportegyesület régi hagyományokra épülő civil szervezet. Ez nemcsak az egyesület játékosait érinti, hanem a sportot szerető fiatalokat és felnőtteket is egyaránt. A folyamatosan szépülő és bővülő létesítmények – lelátó, műfüves pálya, új öltözők és klubhelység – nagymértékben hozzájárulnak a községről kialakult képhez. Játékosaik már egész fiatalon – óvodás kortól – ismerkedhetnek a játék szépségével, technikájával. A széles korosztályú futball csapatok számos kupával és éremmel öregbítik a település hírnevét. Az egyesület edzői többnyire a felnőtt – vagy volt felnőtt - játékosok közül kerülnek ki, akik példát mutatnak kitartásban és a mozgás szeretetében. Sikereiknek köszönhetően más kisebb települések és Szekszárd számos fiataljait, gyermekeit tudta beintegrálni a különböző korosztályokba.

Csapatépítő, táborozást biztosító és közösségszervező munkájuk értéket teremt a községben. Pártoló tagjaiknak köszönhetően a létesítmények sokszor önerőből és civilek támogatásaiból szépül és épül.

Jelentősége nemcsak az értékteremtésben, a mozgás örömében van, hanem egyéb rendezvényeivel igyekszik bevonni a teljes lakosságot, ami a helyi önkormányzat jelentős támogatása és hozzáállása nélkül nem valósulhatna meg.

 
       

 

Kakasdi Nyugdíjasok Egyesülete

 

Vezető: Péter Károlyné

 

Elérhetőségek:

Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi F. utca 285.

Adószám: 18855128-1-17

 

Az egyesület 1994-ben alakult. Tagjaik nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok. Az egyesület célja a településen élő nyugdíjasok összefogása, érdekképviselete, szabadidejük tartalmas eltöltésének a megszervezése, a falu kulturális életében való aktív részvétellel. Az egyesület alapítása és az elmúlt három tevékeny évtized Kakasd mindenkori nyugdíjasaiért történt, közösen velük együtt. Az eltelt időben rengeteg rendezvényen, illetve eseményen vettek részt, többek között az állami ünnepségek, illetve egyéb alkalmak megemlékezésein (nőnap, március 15., augusztus 20., október 23., Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi koncert stb.). Augusztus 20-án a nemzeti ünnepen, a falunapon megrendezett hagyományos kakasfőző verseny állandó részt vevői, versenyzői, sőt győztesei is. Több különböző kiránduláson vettek részt, pl. a Debreceni Virágkarneválon. Az egyesület részt vett, vesz a környező települések nyugdíjas egyesületeinek rendezvényein, programjain. Ilyen volt többek között a szekszárdi nyugdíjasok által szervezett megyenap a közeli Sötétvölgyben, a környező települések nyugdíjasainak részvételével. A jó hangulatú pikniken ismerkedni, beszélgetni volt alkalmuk, mások programjait is megismerni gondjaikkal, eredményeikkel együtt. A nyugdíjas egyesület közreműködik a falu szépítésének és értékeinek védelmében a polgárainak hazájuk és lakóhelyük iránt érzett szeretetének ápolásában, érdeklődésük felkeltésével, cselekvésre késztetéssel. Cél, hogy minden tag megtalálja a neki tetsző és őt érdeklő programokat, pl. bálok, nőnapi rendezvények, Adventi rendezvény, kézimunka foglalkozás, El-Caminó előadások, közös főzések, kirándulások, színházlátogatás stb.

 
       

 

Kakasd Iskolásaiért Szülői Egyesület

 

Vezető: Ördögné Sebestyén Renáta

 

Elérhetőségek:

Cím: 7122 Kakasd, Rózsadomb u. 55.

Adószám: 18031058-1-17

 

A helyi általános iskola a Bonyhádi Általános Iskola Bezerédj Amália tagintézményeként működik. Az iskola maximálisan törekszik arra, hogy az építő együttműködés mellett megőrizze egyéni arculatát, hagyományait, programjait.

Ehhez kapcsolódik a Kakasd Iskolásaiért Szülői Egyesület (KISZE), amely 2010 óta végzi értékes tevékenységét a településen és az iskolához kapcsolódóan egyaránt. Fontos célokkal jött létre, hiszen közreműködik az iskola szabadidős és kulturális rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában. Támogatja a tanulók tanulmányi- és sportversenyeken, kulturális rendezvényeken, stb. való részvételét. Támogatja rendezvények, vetélkedők, kirándulások megszervezését és lebonyolítását, vásárokat szerveznek, bonyolítanak le.

Az egyesület a szülők aktivitására, segítségére támaszkodva szervesen részt vesznek az iskola szabadidős és kulturális rendezvényeinek megszervezésében, a támogatva a pedagógusok munkáját.

Az iskola számos programot szervez a gyermekeknek, cél, hogy az egyesület szakmai programjának megvalósításával bekapcsolódjanak az iskolai rendezvényekbe, segítsék a pedagógusok munkáját. Az egyesület tevékenységével szeretne hozzájárulni a települési programok még színesebbé tételéhez.

Az egyesület korábbi években és most is segíti az iskolai környezet fejlesztését. Közösségi összefogással, önkéntesek bevonásával folyamatosan segítik a parkosítást, virágosítást, fák telepítését, stb. Az iskola és az egyesület munkájának, pozíciójának köszönhetően rendkívül erős társadalmi összefogás valósítható meg.

Az iskolai játszótéri eszközök beszerzése és telepítése is az egyesület munkájának köszönhető.

 

A KISZE pályázatának köszönhetően Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2021-ben kondipark létesült a helyi sportpálya melletti füves területen, 8 db eszközzel. A kondipark mindennapi mozgásformát biztosít a helyiek részére, hozzájárul a helyi lakosok egészséges életmódjának kialakításához. A projekt hatékony megvalósítását számos magánszemély, vállalkozó, illetve a helyi önkormányzat segítette.

 

2022-ben a KISZE színházbérlet megvásárlásával segítette az alsós diákokat. Év végén könyvutalványokat is vásárolt az iskola részére. Az iskola használta fel a könyvutalványt, így a legjobb teljesítményű diákok könyveket kaptak. Hass Alkoss Gyarapíts díjat 2022-ben 2 diák kapta meg

 
       

 

Kakasdi Polgárőr Egyesület

 

Vezető: Kelemen Ferenc

 

Elérhetőségek:

Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi F. utca 285.

Adószám: 19250832-1-17

 

Az Egyesület alapfeladatként: a polgárőrségről és a polgárőr tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 3. § (1) értelmében - a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, - járőrszolgálatot, - a közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános iskola közvetlen közlében jelzőőri tevékenységet lát el. Az egyesület elfogadja és saját célként határozza meg, hogy az OPSZ célja - Pőtv. 9. §-ban meghatározott közigazgatási hatósági és egyéb feladatok végrehajtásával - a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára a polgárőrség szervezeti rendjében hatékony cselekvési lehetőség biztosítása, továbbá a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő polgárőr szervezetek törvényes, szakszerű és célszerű működésének elősegítése.

 

A Kakasdi Polgárőr Egyesületet 2020.02.26-án alapították újra, 14 taggal. Fő tevékenységük a közlekedésbiztonság javítása a gyerekek (és minden gyalogos) számára. Ezért minden iskolanapon reggel segítik a biztonságos átjutást a falu egyetlen gyalogátkelőhelyén. Szorosan együttműködnek a körzeti megbízottal, illetve az önkormányzattal. Segítenek a rendezvények (pl. a szüreti felvonulásnál, augusztus 20-i rendezvényen, stb.) biztosításában.

 
       

 
   
   
   
 • Kakasd község hivatalos honlapja

© Kakasd Község Önkormányzata

 • Regenerate: 2024.