• Kakasd község hivatalos honlapja

  •  Kakasd Község Önkormányzata:    •    Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285.    •    Telefonszám: 74/431-923    •    GPS: é.sz.: 46.347426° k.h.:18.594617°

  • e-mail: hivatal@kakasd.hu   •  web: http://www.kakasd.hu  •  Közös hivatal elérhetősége:  •  Cím: 7122 Kakasd, Rákóczi F. u. 285.  •  Telefonszám: 74/431-923

  • Testvértelepülések
       

2009 – Radibor, Németország

 
     

Kakasd és Radibor kölcsönös barátsággal közelednek egymáshoz, ezzel is támogatva Tolna megye és Bautzen járás, valamint Németország és Magyarország békés együttműködését. A partnerkapcsolatot az Európában élő emberek békés és szabad együttélésének támogatására hozták létre. Szándékuk, hogy a települések lakói és egyesületei ebben a szellemben ápolják kapcsolataikat, aktív közreműködésükkel járuljanak hozzá a partnerkapcsolatok kiszélesítéséhez.

 

Különösen fontos feladatok:

  • A két település történelmi, kulturális és gazdasági értékeinek feltárása és ápolása.
  • Mindkét település polgárai és egyesületei közötti barátság elmélyítése családi, iskolai, kulturális, sport és egyházi cserekapcsolatok révén.
  • A két ország fiataljai közötti kapcsolat megteremtése, a megértés és a kölcsönös megbecsülés jegyében.
  • A két település nemzeti kisebbségeinek: úgymint a Kakasd és környékén élő magyarországi németek, valamint a Radibor és környékén élő szorbok aktivizálása a partnerkapcsolat céljainak megvalósítására.
  • Az önkormányzati hivatalok közötti tapasztalatcsere.

 

A partnerségi megállapodás aláírásának napja: 2009. március 7.

 

Az együttműködés 10 éves jubileumának alkalmából 2019. augusztus 9-én a partnerségi megállapodás megerősítésre került. Mindkét fél megerősítette közös akaratát a két település között fennálló együttműködés bővítésére, a baráti kapcsolatok elmélyítésére és a mindkét település javát szolgáló partnerkapcsolat fejlesztésére vonatkozóan.

 
     

2011 – Deáki, Szlovákia

 
     

A baráti szerződéssel a két falu polgárainak egymás iránti tiszteletét és barátságát, történelmi hagyományokon alapuló összetartozását kívánják kifejezni és utódai számára is megőrizni.

 

A baráti szerződéssel a két falu kölcsönösen:

Rendszeresen tájékoztatja egymást a falu történéseiről.

Megszervezi az önkormányzat, az intézmények, a tömegszervezetek, művelődési csoportok, képviselők, egyének és sportolók közti együttműködést és tapasztalatcserét.

Támogatja a kulturális, művészeti rendezvények megszervezését, sportkapcsolatok ápolását, alkotóközösségek támogatását.

Fejleszti a vállalkozói és piaci kapcsolatokat.

Lehetővé teszi a családi és baráti kapcsolatok ápolását és szorosabbra fűzését.

Fenntartja a képviselők, a községi hivatal közti írásbeli és személyes kapcsolatot.

 

A baráti szerződés aláírásának napja: 2011. július 9.

 
     

2013 - Csíkfalva, Románia

 
     

Csíkfalva és Kakasd községeket a magyar nemzethez való tartozás, a közös anyanyelv és a kulturális értékek kapcsolják össze. E kapcsolat erősítése, európai és magyar jövő közös építése érdekében Csíkfalva és Kakasd községek testvértelepülési kapcsolatot létesített.

 

Az együttműködés során keresik a Felek a lehetőséget annak érdekében, hogy a kultúra, sport, oktatás, vallás, közigazgatás, turizmus, gazdaság, civil szervezetek terén megismerjék egymás értékeit, hagyományait.

Elősegítik Csíkfalva és Kakasd közötti gazdasági együttműködést, pénzügyi és szakmai befektetést, a vállalkozók számára tapasztalatszerző látogatásokat, termékbemutatókat és szakmai konferenciát szerveznek.

Segítséget nyújtanak az iskolák közötti kapcsolat kialakításában és szorosabbá fűzésében. A két község összetartozása szempontjából meghatározó lehet a település fiataljainak találkozása, ezért elősegítik a gyerekek cserelátogatását.

A sportélet területén alkalmat teremtenek a települések sportolóinak találkozására, megmérkőzésére.

A kultúra területén elősegítik a két település kulturális csoportosulásainak, tehetségeinek megismerkedését, kapcsolattartását, vendégszereplését.

Szorgalmazzák és támogatják a történelmi egyházak, civil szervezetek között kapcsolatfelvételt és együttműködést.

Elősegítik az idegenforgalmi együttműködést, az idegenforgalmi erőforrások és termékek fejlesztését, cserekapcsolatok szervezését a községek között.

A Felek célként fogalmazzák meg közös pályázatok kidolgozását.

 

A testvértelepülési egyezmény aláírásának napja: 2013. október 12.

Látva az elmúlt egy évtized tapasztalatait és a települések közötti szoros kapcsolatokat, a két község 2024. január 27-én megújította a fennálló testvértelepülési egyezményét.

 
     

2015 - Maroskeresztúr, Románia (Székelykakasd)

 
     

Az együttműködés célja a helyi közigazgatás, kultúra, oktatás, sport, turizmus, gazdaság, kereskedelem és mezőgazdaság terén való együttműködési viszony fejlesztése, a rendelkezésre álló lehetőségek szerint és az államaikban érvényes törvények értelmében.

A Felek hozzájárulnak kulturális, kereskedelmi, turisztikai projektek teljesítéséhez, annak érdekében, hogy olyan tevékenységeket támogassanak és vigyenek véghez, amelyek a közösségek progresszív és állandó részvételét biztosítják.

A fenti projektek teljesítése érdekében, a Felek kölcsönös látogatásokat szerveznek a helyi hatóságok, természetes és jogi személyek között, akik a helyi gazdaság különböző területein fejtenek ki tevékenységet.

 

Az együttműködési egyezmény aláírásának napja: 2015. október 10.

 
     

 
     
   
   
 • Kakasd község hivatalos honlapja

© Kakasd Község Önkormányzata

 • Regenerate: 2024.